פתח תקוה.

דירת 4 חדרים | תוספת חדר.

פתח תקוה.

דירת 4 חדרים | תוספת חדר.

סגירת תפריט